Elektronické výcvikové obojky

Potřebujete mít psa pod kontrolou? Elektronické výcvikové obojky jsou řešení pro Vás.

Základní kynologická organizace Ostrava-Svinov

Zkušební řády

Výpis jednotlivých cviků základních zkoušek.

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

I.Základní část

 1. Přivolání - volba ze dvou variant
  a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
  b) za pohybu k noze psovoda
 2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
 3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
 4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)
 5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině je 3-5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
 3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

 

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

I. Základní část

 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a) v klidu s předsednutím před psovoda
  b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 5. Aport volný ( předmět psovoda ) (10 bodů)
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 8. Odložení { vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu ) (10 bodů)
 9. Volitelný cvik : (20bodů)
  a) hlídání předmětu psovoda
  b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty

II. Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí.

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

 

OBSAH ZKOUŠKY ZZO

I. Poslušnost

 1. přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
 2. ovladatelnost psa na vodítku
 3. sedni - lehni (na vodítku u nohy)
 4. za pochodu odložení vleže
 5. aport volný (předmět psovoda)
 6. odložení psa (15 kroků)

II. Speciální cviky

 1. přivolání psa za ztížených podmínek
 2. chování psa ve skupině osob
 3. chování psa krátkodobě přivázaného ponechaného o samotě

 

OBSAH ZKOUŠKY BH (DOPROVODNÉHO PSA)

BH ODDÍL „B“ (poslušnost)

 1. Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
 2. Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
 3. Cvik 3: Odložení v sedě za pochodu 10 bodů
 4. Cvik 4: Odložení v leže s přivoláním 10 bodů
 5. Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bodů

BH ODDÍL „C“ (Zkouška v pouličním ruchu)

Následující cviky se provádějí mimo cvičiště. Rozhodčí s vedoucím zkoušek určí, kde a jak budou cviky na veřejném prostranství provedeny, (ulice, cesty nebo veřejná místa).

Veřejná doprava nesmí být narušována. Provedení této části zkoušky vyžaduje, kvůli svému obsahu, větší časovou rezervu. Požadavky na přezkoušení jednotlivých částí nesmí být pro velké množství psů zkracovány.

Body nejsou za jednotlivé cviky tohoto oddílu zadávány. Pro hodnocení psů v tomto oddílu zkoušky je rozhodující celkový dojem chování psa na veřejnosti a v dopravě.

 1. Chování psa ke skupině osob
 2. Chování psa k cyklistovi
 3. Chování psa k autům
 4. Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích
 5. Chování psa k jinému psu
 6. Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům

 

OBSAH ZKOUŠKY ZM

1. Stopa

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.

 1. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. Z 50

2. Poslušnost

 1. přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
 2. ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10
 3. sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10
 4. aport volný (předmět psovoda) ZP 10
 5. odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50

3. Obrana

 1. průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10
 2. označení pomocníka 10
 3. ochrana psovoda ZP 10
 4. zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10
 5. odolnost psa (náznak úderů) 10 50

 

OBSAH ZKOUŠKY IPO - V

ODDÍL „A“

Vlastní stopa , nejméně 200 kroků dlouhá, 2 úseky, 1 lom (cca.90°), 1 předmět psovoda. Po položení stopy následuje ihned její vypracování, které je limitováno 10 minutami.

 1. Uvedení psa na stopu, navětření stopy 10 bodů
 2. Sledování stopy v úsecích ( 30 + 30 ) 60 bodů
 3. Lom 10 bodů
 4. Předmět 20 bodů

ODDÍL „B“

 1. Cvik 1: ovladatelnost na vodítku 20 bodů
 2. Cvik 2: ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
 3. Cvik 3: odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
 4. Cvik 4: aport volný 10 bodů
 5. Cvik 5: skok přes překážku (80 cm) 10 bodů
 6. Cvik 6: odložení dlouhodobé 15 bodů

ODDÍL „C“

 1. Cvik 1: Vystavení a vyštěkání 15 bodů
 2. Cvik 2: Pokus o útěk figuranta 30 bodů
 3. Cvik 3: Útok na psovoda a psa 50 bodů
 4. Cvik 4: Doprovod 5 bodů

 

Odkazy na kompletní znění jednotlivých zkušebních řádů

Doporučte přátelům Přidat k oblíbeným Vytisknout  Nahoru
Všechna práva vyhrazena, ZKO Ostrava - Svinov © 2007-09.
Autor a webmaster: Daniel Maček.